ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА МЛЕКА

Пољопривредни факултет Нови Сад,  Департман за сточарство

Лабораторија за испитивање квалитета млека  је од 2007. године акредитована код Акредитационог тела Србије, АТС (обим акредитације). Лабораторија за испитивање квалитета млека је имала успешно треће надзорно оцењивање у августу 2021. године од стране Акредитационог тела Србије.

Измењен је обим Акредитације и Лабораторија је прешла на нове верзије стандарда SRPS ISO 9622:2020 и SRPS ISO 16927:2020.

Анкета за кориснике:


Приговори, жалбе, сугестије и похвале:


Општи услови пословања: